Videokonferencia útján tartja meg közgyűlését az MKB Bank

by Kevin | Last Updated: April 16, 2020

Az MKB Bank csütörtökön bejelentette, hogy a társaság a 2020. április 17-re meghirdetett éves rendes közgyűlését a koronavírus- járvány (COVID-19) jelentette rendkívüli helyzetre, a vonatkozó kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre, továbbá a bevezetett kormányzati intézkedésekre, különösen a kormányrendelet vonatkozó bekezdésére tekintettel, valamint a résztvevők egészségének védelme érdekében a társaság alapszabályának rendelkezéseitől eltérően a személyes megjelenés mellőzésével, kizárólag elektronikus hírközlő eszköz (videó- vagy telefonkonferencia, a továbbiakban együttesen: „videokonferencia”) útján tartja meg.

A közgyűlés fentiek szerinti megtartásához a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a közgyűlésre kért tulajdonosi megfeleltetés alapján a társaság részvénykönyvében, annak közgyűlési lezárásakor szereplő valamennyi részvényese előzetesen hozzájárult. A részvényesek vállalták továbbá, hogy a videokonferencia útján megtartásra kerülő közgyűlésen hozott határozatokat a közgyűlést követően, legkésőbb 2020. április 17. napjáig a Ptk. vonatkozó paragrafusa alapján írásban érvényesnek ismerik el. Fentiek alapján a kormányrendelet vonatkozó bekezdése szerint a közgyűlés a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellett sem akadályozott a döntéshozatalban.

Abban a nem várt esetben, amennyiben a közgyűlést követően legkésőbb 2020. április 17. napján a társasághoz az utólagos jóváhagyás nem érkezik meg a részvénykönyv közgyűlési lezárásának időpontjában a részvénykönyvben szereplő valamennyi részvényestől, úgy a kormányrendelet vonatkozó bekezdése alapján a közzétett napirenden szereplő valamennyi közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdésben a társaság igazgatósága fog dönteni.

(BÉT)