Index – Gazdaság – Nem elég határozott, nem elég gyors, bonyolult és kevés

by Kevin | Last Updated: April 15, 2020

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége közös állásfoglalást tett közzé a Gazdaságvédelmi Akcióterv első intézkedéseiről.

Elsődleges szempont kell, hogy legyen a foglalkoztatási feltételek könnyebbé, olcsóbbá és rugalmasabbá tétele a teljes vállalkozói körben. A kereslet drasztikus visszaesése miatt sok vállalkozónak alig van forgalma és árbevétele, az amúgy sem magas tartalékok pedig fogytán vannak – írják.

Bonyolult és kevés

Szerintük egy felelős vállalkozó csak akkor fog a válság hónapjainak áthidalására jövőbeni terheket vállalni, illetve a megtakarítását és tőkéjét erre áldozni, ha látja, hogy ezekkel a lépésekkel a hosszú távú nyeresége biztosított, vagy legalábbis igen valószínű. Ellenkező esetben az egyedüli megoldás a bezárás.

Hangsúlyozzák, hogy mindenképpen el kell kerülni a tömeges csődöket és az ezzel járó munkanélküliséget, mert ugrásra kész munkaadók és munkavállalók nélkül egyetlen gazdaságélénkítő csomag sem lehet sikeres és nem várható gyors kilábalás és fellendülés a válság hónapjai után.

Az akciótervben szereplő, a munka világát közvetlenül érintő intézkedések azonban – az előzetes, reményt keltő hírek után – egyelőre elmaradnak a várakozásoktól, mert nem elég határozottak, nem elég gyorsak, túladminisztráltak, nem elég széleskörűek és a mértékük sem kielégítő

– teszik hozzá.

Továbbá úgy vélik, hogy a kormány által kidolgozott modell a hazai piacra dolgozó cégek számára nem nyújt érdemi előnyt, és 

bonyolultságánál fogva nehezen hozzáférhető a nemzetközi piacra dolgozó magyar cégek számára is.

„Egyszerű, gyors és határozott segítségre” van szükség, ezért a következő javaslatot teszik:

Minden válsággal érintett vállalkozás számára a teljes bérköltség legalább 70%-át elérő bérkiegészítés (a bevételkiesés növekedésével ez a mérték növekszik), közérthető (forgalom, vagy árbevétel visszaeséséhez kötött) feltétellel és kvázi automatikus elbírálással, egy egzakt módon meghatározott, célszerű felső korláttal. Ezt a munkabér terheinek teljes elengedése kellene, hogy kísérje!

A legnehezebb helyzetben lévők csúsznak még lejjebb

A közlemény szerint a munkahelyüket elvesztőkkel is foglalkozni kell, nemcsak a szociális felelősségnek megfelelően, hanem azért is, hogy a legnehezebb helyzetben lévő társadalmi rétegek lecsúszását megakadályozzuk, hogy a válság hónapjai után ezek az emberek is rövid időn belül visszatalálhassanak a munka világába.

Ehhez továbbra is szükségesnek tartjuk a munkanélküli ellátás hosszának a megnövelését.

– írják, hozzátéve, hogy „figyelemmel kell lenni azon tényre, hogy a munkavállaló nem csak foglalkoztatott, de a gazdaság számára fontos fogyasztó is.”

Ezek mellett továbbra is rendkívül fontosnak tartják a munkáltatás körülményeinek rugalmasabbá tételét, továbbá a cégek üzletvitelének könnyítését – az adminisztratív előírások lazításával, a fizetési határidők rövidítésével mind a közbeszerzések, mind az elnyert pályázatok esetében.