Az igazgatóság dönthet az OTP-nél a közgyűlés napirendi pontjairól

by Kevin | Last Updated: April 17, 2020

Az OTP ma arról tájékoztatta részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló vonatkozó kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a 2020. április 30-ra meghirdetett közgyűlés nem kerül megtartásra és a közzétett napirendi pontok tekintetében a társaság igazgatósága hozza meg a határozatokat. Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében meghozott határozatokat haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül, a társaság alapszabályában foglaltaknak megfelelően a társaság saját honlapján és a BÉT honlapján, valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon teszi közzé.

A társaság tájékoztatja részvényeseit, hogy

  • a jelenlegi járványügyi helyzetben és jogszabályi környezetben a társaság közgyűlést a részvényesek személyes részvételével nem tarthat. Ezért a társaság 2020. április 30-ra meghirdetett közgyűlése nem kerül megrendezésre.
  • A kormányrendelet vonatkozó bekezdése alapján az igazgatóság valamennyi közzétett napirendi pont esetében határozhat, és a már közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. A társaság 2020. március 17-én közzétette a közgyűlési napirendi pontjait, továbbá 2020. március 26-án közzétette az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat.
  • A kormányrendelet rendelkezései alapján a szavazatok legalább 1 százalékával rendelkező részvényesek a kormányrendeletben meghatározott jogvesztő határidőn belül kérhetik a közgyűlés összehívását az igazgatóság által a közgyűlés hatáskörében hozott határozatai utólagos jóváhagyása céljából. Ennek keretében a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozatok esetében 2020. május 3-ig, minden további határozat esetében pedig a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig jogosultak e jogukat gyakorolni és a Közgyűlés összehívását kezdeményezni. A közgyűlés összehívására mindkét esetben a veszélyhelyzet megszűnését, illetve ha a veszélyhelyzet időközben megszűnt, a részvényesi kezdeményezés kézhezvételét követő 45 napon belül az Igazgatóság által közzétett hirdetményben meghatározott módon kerülhet sor.
  • Nincs lehetőség a közgyűlés összehívásának kezdeményezésére a fentiek szerint, ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő év április 1. napja között kevesebb, mint 180 nap van hátra. Ebben az esetben a soron következő közgyűlésen kerülhet sor az igazgatóság által a veszélyhelyzet idején meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyásának napirendre tűzésére.
  • Az OTP felhívja a részvényesei figyelmét, hogy a fenti harmadik pont szerinti közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a 2020. április 30-ra meghirdetett, de megtartásra nem kerülő közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a társaság részvénykönyvében szerepelnek. A társaság a 2020. március 26-án közzétett közgyűlési hirdetmény (továbbiakban: március 26-i hirdetmény, mely megtalálható a társaság honlapján) szerint intézkedett a KELER Zrt.-nél a tulajdonosi megfeleltetés lefolytatása iránt, így a tekintetben a március 26-i hirdetményben meghatározott szabályok irányadók. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) 2020. április 23. (csütörtök).
  • A részvényesi kérelem előterjesztésére a kormányrendelet vonatkozó bekezdésében meghatározott határidők jogvesztők.

Az OTP ma 4,8 százalékkal került feljebb, a társaság részvényárfolyama idén 45,5 százalékot esett.

Kereskedés OTP-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images