Az igazgatóság dönthet az ANY Biztonsági Nyomdánál a beszámoló elfogadásáról

by Kevin | Last Updated: April 16, 2020

Az ANY Biztonsági Nyomda igazgatósága korábban közzétette a vonatkozó kormányrendelet alapján, valamint összhangban az egészségügyi ajánlásokkal és járványügyi jelentésekkel, hogy a társaság 2020. április 16-án éves rendes közgyűlését nem tartja meg az emberi élet és egészség megóvása érdekében.

A társaság Igazgatósága a ma közzétett közleményben arról tájékoztatta a részvényeseket, hogy a koronavírus-járvány (COVID-19) kapcsán, 2020. április 10-én hatályba lépett kormányrendelet vonatkozó bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel, ideértve a társaság éves beszámolójának elfogadását is.

A társaság igazgatósága a jogszabályban adott felhatalmazással élve a 2020. március 16-án közzétett közgyűlési napirendjén szereplő kérdésekben 2020. április 27-én megtartandó igazgatósági ülésen tervezi meghozni döntéseit. Az igazgatóság a kormányrendelet vonatkozó bekezdése alapján köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóról is határozni, és a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az adózott eredmény felhasználásáról is dönthet. A közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk vonatkozó paragrafusa szerint nyilvánosságra fogja hozni.

A társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzet alakulását, a vonatkozó jogszabályokat, hatósági intézkedéseket és mindent megtesz annak érdekében, hogy Részvényeseit azonnal tájékoztassa nyilvános közzététel útján. Az ANY Biztonsági Nyomda számára továbbra is kiemelten fontos Munkavállalói, Partnerei és Részvényesei egészségének védelme, ennek érdekében megtesz minden óvintézkedést.

(BÉT)