Az Alteo igazgatósága fog dönteni a közgyűlés napirendi pontjaiban

by Kevin | Last Updated: April 22, 2020

Az Alteo igazgatósága értesíti a befektetőket, hogy a 2020. március 31-én közzétett közgyűlési meghívóban 2020. április 30-ára összehívott éves rendes közgyűlését a társaság a meghívóban szereplő feltételekkel, nem tartja meg.

A 102/2020. (IV. 10.) sz. Kormányrendelet rendelet (a továbbiakban „Rendelet”) 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés közzé tett napirendjén szereplő valamennyi kérdésben a társaság igazgatósága fog dönteni legkésőbb 2020. április 30-án – ügyrendjének megfelelően – ülés tartása nélküli határozathozatallal.

A napirenden szereplő kérdéseket a meghívó tartalmazza, az előterjesztések a és a határozati javaslatok a társaság honlapján 2020. április 8-án közzétételre kerültek.

Felhívják a részvényesek figyelmét arra, hogy a Rendelet szerint az igazgatóság, a már közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

A Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdése alapján a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a Rendeletben meghatározott jogvesztő határidőn belül kérhetik a közgyűlés összehívását az igazgatóság által a közgyűlés hatáskörében hozott határozatai utólagos jóváhagyása céljából. E jogukat a részvényesek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozatok esetében 2020. május 31-éig, minden további határozat esetében pedig a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig jogosultak gyakorolni. A Közgyűlés összehívására mindkét esetben a veszélyhelyzet megszűnését, illetve ha a veszélyhelyzet időközben megszűnt, a részvényesi kezdeményezés kézhezvételét követő 45 napon belül az igazgatóság által közzétett hirdetményben meghatározott módon kerülhet sor.

Nincs lehetőség a Rendelet szerinti közgyűlés összehívásának kezdeményezésére, ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő év április 1. napja között kevesebb, mint 180 nap van hátra, azonban a soron következő közgyűlésen az igazgatóság által a veszélyhelyzet idején meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdésében foglalt részvényesi jogok kapcsán a tulajdonosi megfeleltetésre és a részvénykönyv lezárására a Meghívóban meghatározott feltételek szerint fog sor kerülni. Az igazgatóság a közgyűlési hatáskörben meghozott döntéseit meghozataluk napján közzéteszi.

Az Alteo árfolyama közel 3 százalékkal esik a mai kereskedésben, mellyel 17 százalékot veszített már idén az értékéből.

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi